Jednostrano izvještavanje javnih medija u RS o odluci visokog predstavnika

Javni emiter Radio-televizije Republike Srpske i novinska agencija Srna o odluci visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta da suspenduje Zakon o nepokretnoj imovini, koji je ranije usvojila Narodna skupština RS, izvještavali su jednostrano, u velikom broju članaka pisanih u negativnom tonu.

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt je 12. aprila 2022. godine donio Nalog o obustavljanju primjene Zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti. Ovaj zakon usvojen je u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) 10.2.2022, a 5. aprila objavljen je u Službenom glasniku Republike Srpske. Trebao je osigurati da državna imovina Bosne i Hercegovine pređe u vlasništvo Republike Srpske, a ovom odlukom visokog predstavnika obustavljen je sve do konačne odluke Ustavnog suda BiH.

Među prvim medijskim reakcijama na ovu odluku pojavile su se tvrdnje pojedinih portala u regionu, u kojima su odluku visokog predstavnika predstavili kao “napad na srpski narod”. Raskrinkavanje je o ovoj temi pisalo u analizi od 18. aprila, koju možete pročitati ovdje

S druge strane, još od samog imenovanja Schmidta za visokog predstavnika, zvaničnici/e i institucije Republike Srpske iznijeli/e su stav da ga ne priznaju na toj funkciji, pravdajući to činjenicom da njegovo imenovanje nije potvrdilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija (UN). Ovaj narativ se iz političkog diskursa prelio i u medije, a o tome kako pojedini mediji osporavaju Christiana Schmidta kao visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Raskrinkavanje je pisalo u više navrata (1, 2, 3). 

Ovakve medijske tvrdnje intenzivirane su nakon posljednje Schmidtove odluke. U analizi od 15. aprila 2022. godine, koju možete pročitati ovdje, Raskrinkavanje je pisalo upravo o tome kako su, izvještavajući o odluci o suspenziji entitetskog zakona o nepokretnoj imovini, pojedini mediji Christiana Schmidta netačno nazivali “nelegitimnim” i “takozvanim visokim predstavnikom”. 

Kako se navodi u analizi, u člancima javnih medija RTRS-a i Srne sintagma “njemački diplomata” koristila se u gotovo svakom članku u kojem se spominje Christian Schmidt. Korištenjem formulacije “njemački diplomata” nastoji se minimizirati Schmidtov uticaj i negirati značaj funkcije koju on obavlja. 

Međutim, narativ osporavanja legitimiteta visokog predstavnika, kao i tvrdnje da on navodno nije imao pravo donijeti odluku koju je donio te da je njenim donošenjem prekoračio svoje ovlasti, puno češće se medijskim prostorom prenosi i širi u vidu izjava zvaničnika/ca. 

Među onima koji/e su osudili/e odluku visokog predstavnika i osporili/e posljednju njegovu odluku bili/e su i brojni/e nositelji/ke političkih funkcija iz Republike Srpske. Mediji takve izjave mahom prenose bez ikakvog dovođenja u pitanje njihove tačnosti te ih često u naslovima pritom predstavljaju kao činjenice. Upravo je odabir izjava koje određeni mediji prenose, kao i način na koji se one predstavljaju, jedan od najrasprostranjenijih vidova pristrasnog i manipulativnog izvještavanja.

Stoga u nastavku slijedi analiza u kojoj donosimo odgovore na pitanja čije su izjave javni mediji u RS prenosili povodom posljednje Schmidtove odluke, koliko je takvih izjava bilo i šta je njihov sadržaj, kao i da li je moguće pronaći bilo kakve članke i izjave u kojima se ne zastupa isti narativ.

Kako su RTRS i Srna izvještavali o odluci visokog predstavnika?

Javni emiter Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) te novinska agencija Republike Srpske (Srna) prenosili su isključivo izjave i mišljenja onih koji su se Schmidtovoj odluci protivili, dok se drugačiji stavovi nisu mogli pročitati ni u jednom od članaka na ova dva portala.

Tokom 12, 13. i 14. aprila 2022. godine na portalu RTRS-a objavljen je 31 članak o odluci visokog predstavnika. Gotovo svi navedeni članci o odluci izvještavali su negativno, prenoseći ocjene različitih zvaničnika/ca i analitičara/ki iz Republike Srpske. S druge strane, tek jedan članak o odluci izvijestio je neutralno. Riječ je o inicijalnom članku od 12. aprila, u kojem se čitateljima/kama RTRS-a saopštava informacija o tome da je visoki predstavnik donio spomenutu odluku. Nakon toga, u trideset članaka koji su na portalu RTRS-a objavljeni za manje od tri dana o odluci i visokom predstavniku, govori se, nedvosmisleno, osuđujućim tonom.

Slična situacija je i sa novinskom agencijom Srna, koju RTRS navodi kao izvor za četrnaest svojih članaka. Bez obzira na to ko je izvor članaka, ova dva portala uglavnom su prenosila iste izjave zvaničnika/ca i drugih političkih subjekata iz Republike Srpske. Na portalu novinske agencije Srna je tokom 12, 13. i 14. aprila 2022. godine objavljeno 28 članaka u kojima se tematizuje odluka visokog predstavnika. Kao i u slučaju RTRS-a, članak u kojem se samo navodi da je odluka donesena jedini je pisan u neutralnom tonu, dok su preostali o odluci izvještavali negativno. 

Čije su izjave ovi portali prenosili i šta je bio njihov sadržaj?

U člancima u kojima se o odluci visokog predstavnika izvještava negativno prenosile su se, između ostalog, izjave člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika (1, 2, 3, 4, 5, 6), poslanice SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanje Vulić (1, 2), generalnog sekretara Vlade RS Siniše Karana (1, 2, 3, 4, 5), poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Srđana Mazalice (1, 2), potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Denisa Šulića (1, 2), savjetnika Milorada Dodika Radovana Kovačevića (1, 2, 3, 4) i drugih. 

Među onima koji su osudili odluku visokog predstavnika je i Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini (1, 2), u čijoj se objavi navodi da se Schmidt navodno ne može smatrati visokim predstavnikom te se od Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) traži da njegovu odluku poništi. 

U člancima Radio-televizije Republike Srpske i novinske agencije Srna osporava se legitimitet visokog predstavnika, kao i razmjera ovlaštenja koja on ima, te pravna utemeljenost njegove odluke. Naslovi jednog dijela takvih članaka, od kojih su u nekim izjave sagovornika/ca predstavljene kao činjenice, bez navođenja da su u pitanju izjave, glase:

NE POSTOJE BONSKA OVLAŠTENJA, JER NE POSTOJI NI VISOKI PREDSTAVNIK (Srna, 12.4.2022)

ŠMIT NEMA PRAVO DA RADI BILO ŠTA U BiH (Srna, 12.4.2022)

Karan za RTRS: Šmit nema pravo da donosi akte zakonodavne prirode (VIDEO) (RTRS, 12.4.2022)

ŠMIT SUSPENDOVAO ISKLJUČIVO SVOJ SOPSTVENI RAZUM (Srna, 13.4.2022)

Višković: Odluka Šmita - brutalni napad na legitimno pravo Srpske (RTRS, 13.4.2022)

O tačnosti nekih od tvrdnji političkih aktera/ki pisao je naš partnerski portal Istinomjer u analizi od 13. aprila, koju možete pročitati ovdje. Istinomjer je u ovoj analizi tvrdnju potpredsjednika NSRS Denisa Šulića o tome da je “Dejtonskim mirovnim sporazumom državna imovina data na raspolaganje Republici Srpskoj”, koju su bez dodatnog pojašnjenja objavili i RTRS i Srna, ocijenio kao neistinu. 

Odakle potiče osporavanje visokog predstavnika i njegovih odluka i da li je utemeljeno?

Narativ o nepriznavanju odluka Christiana Schmidta zasnovan je u velikoj mjeri na tvrdnji da Schmidtovo imenovanje nije potvrdilo Vijeće sigurnosti UN-a, što ga, prema velikom broju zvaničnika/ca i medija iz Republike Srpske, navodno čini nelegitimnim.

Ipak, ovaj stav nije zasnovan na činjenicama. U analizi Istinomjera od 7.6.2021. godine navodi se da je tačno da Schmidtovo imenovanje nije potvrdilo Vijeće sigurnosti UN-a, ali je objašnjeno da to Shmidta ne čini nelegitimnim, jer takva potvrda ne predstavlja uslov za imenovanje visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH.

Schmidt, dakle, od svog imenovanja u maju 2021. godine jeste visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Ovlaštenja da donese Nalog o obustavljanju primjene Zakona o nepokretnoj imovini on je, također suprotno tvrdnjama brojnih zvaničnika/ca čije su izjave prenosili RTRS i Srna, imao. 

Naime, kako se pojašnjava u samom nalogu, ova Schmidtova odluka u skladu je sa Aneksom 10 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonski sporazum), koji se odnosi na Sporazum o civilnoj provedbi. U njemu se, između ostalog, navodi da će visoki predstavnik “olakšati rješenje bilo kojih poteškoća koje nastanu provedbom civilnoga rješenja, ako Visoki predstavnik prosudi da je to potrebno”, kao i da “ima ovlaštenje za konačnu interpretaciju ovoga Sporazuma o civilnoj provedbi mirovnoga rješenja”.

Nadalje, autoritet visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da donese ovakve odluke, objašnjava se u Nalogu, počiva i na stavu XI. 2. Zaključka Konferencije za provedbu mira, održane u Bonu 1997. godine, “u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo namjeru visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme”, kako je prethodno rečeno, “donošenjem obvezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim”, u svezi s određenim pitanjima, uključujući (u skladu s točkom (c) ovog stavka) i “mjere u svrhu osiguranja provedbe Mirovnog sporazuma na čitavom području Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta”. 

Jasno je, dakle, da je ova odluka u skladu sa ovlaštenjima koja Christian Schmidt ima kao visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. 

Jasno je i da su javni emiter Radio-televizija Republike Srpske, kao i novinska agencija Srna, o odluci visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta izvještavali jednostrano, prenoseći isključivo mišljenja zvaničnika/ca iz Republike Srpske koji/e sa odlukom nisu saglasni/e.

Shodno činjenicama, izvještavanje RTRS-a i Srne o odlukama visokog predstavnika, u kojem jasno dominiraju stavovi jedne političke opcije, odnosno vladajuće koalicije i njenih dužnosnika/ca, ocjenjujemo kao pristrasno izvještavanje, budući da u njemu nije pružen prostor bilo kakvim izjavama u kojima se iznose drugačiji stavovi.

Naslov

8.9.2023: Članci agencije Srna koji su ocijenjeni u ovoj analizi naknadno su povezani sa analizom zbog tehničkih razloga.

(Marija Ćosić i Emir Zulejhić, Raskrinkavanje.ba)

Autorica: Marija Ćosić Objavljeno: 20. 04. 2022 | Zadnji put osvježeno: prije 2 sedmicu

Posljednje objavljene analize

Lažna vijest
FDA ne nameće vještačku so sa “mRNA hemikalijama”

Na internetu se dijeli teorija zavjere prema kojoj američka Uprava za hranu...

Lažna vijest Prenošenje lažnih vijesti Teorija zavjere
Lažna vijest
Lažni portali, “posuđene” fotografije i brzo bogaćenje

Nekoliko sumnjivih stranica na internetu čitateljima/kama "nudi" brzu zarad...

Lažna vijest
Lažna vijest
Da li boja taksija u Barseloni ima veze sa smrću Gaudija?

Već nekoliko godina na našem govornom području dijele se netačne tvrdnje da...

Lažna vijest Prenošenje lažnih vijesti
Raskrikavanje.rs Istinomjer.ba Analiziraj.ba NewsMavens.com Raskrinkavanje.me