Raskrinkavanje.ba

Šta znače brojevi na naljepnicama koje se stavljaju na voće i povrće?

Portali domaćeg govornog područja nekoliko godina objavljuju članke u kojima se tvrdi da naljepnica sa kodom koji počinje brojem 8 na voću i povrću znači da je ono genetski modifikovano. To, ipak, nije slučaj.

Foto: Freepik.com

Čitatelji/ke su nam prijavili/e članak objavljen 12. januara 2023. godine na portalu Žena Blic u kom se navodi da brojevi na naljepnicama na voću označavaju način njihovog uzgoja. Između ostalog, u članku se tvrdi da naljepnice koje počinju brojem 8 označavaju namirnice koje su genetski modifikovane. 

Početni broj osam na deklaraciji vam šalje veoma upozoravajuću poruku, a to je da je takva namirnica genetski modifikovana (GMO). Takve banane imaju na sebi brojku 84011. Inače, GMO su organizmi čiji je genetski materijal promenjen korišćenjem različitih metoda genetskog inženjerstva i to najčešće ubacivanjem dela naslednog materijala (DNK) jednog organizma u DNK drugog organizma.

U članku se navodi i da namirnice na kojima se nalazi naljepnica sa početnim brojem 9 potiču iz organskog uzgoja te da one sa naljepnicama koje imaju četiri broja, uz početne brojeve 3 ili 4, predstavljaju namirnice uzgajane vještačkim đubrivom. 

Iste tvrdnje pronašli smo objavljene u domaćim medijima u 165 članaka objavljenih od 2015. godine do vremena pisanja ove analize. Najranija objava istih tvrdnji dostupna u vrijeme pisanja ove analize datira od 8. oktobra 2015. iz članka objavljenog na hrvatskom izdanju portala N1. 

U 12 objavljenih članaka precizirano je da se ovi brojevi navode na PLU kodu na proizvodu, dok se u preostalim samo ističe da je riječ o naljepnicama na voću i povrću. Pojedini mediji svoje članke opremili su senzacionalističkim naslovima u kojima “upozoravaju” čitatelje/ke na opasnosti namirnica označenih kodom koji počinje brojem osam. 

Šta su činjenice?

Brojevi na naljepnicama na voću i povrću predstavljaju PLU kodove (Price Look Up - Pretraga cijene) koje dodjeljuje Međunarodna federacija za standarde poljoprivrednih proizvoda (International Federation for Produce Standards - IFPS). Kako se na stranici ove organizacije objašnjava, PLU kodovi koriste se za identifikaciju voća i povrća, biljaka i orašastih plodova koji se ne moraju pakovati prije prodaje. Osnovna namjena PLU kodova je, objašnjava se, stvaranje lakšeg, bržeg i preciznijeg procesa vođenja inventure i prodaje takvih proizvoda. IFPS dodjeljuje ove kodove nakon “rigoroznog pregleda na nacionalnom i međunarodnom nivou”. Ovi kodovi označavaju različite atribute koji se pripisuju konkretnom proizvodu, poput njegove vrste, veličine ili načina uzgoja. “PLU kodovi osiguravaju da potrošači/ce plaćaju tačnu cijenu tako što uklanjaju potrebu da kasiri/ke identifikuju proizvod i to da li je on konvencionalno ili organski uzgajan ili ne”, navodi se na stranici ove organizacije. Korištenje ovakvih kodova na proizvodima nije obavezno za proizvođače te sami mogu donijeti odluku o tome da li će zatražiti dodjelu PLU koda za svoje proizvode ili ne. 

Kada je riječ o brojevima koji čine kodove, na stranici IFPS-a objašnjava se: 

PLU kodovi od 4 i 5 cifara za proizvode nasumično se dodjeljuju u okviru niza brojeva unutar serije 3000, 4000, 83000 i 84000. 83000 i 84000 bit će dodijeljeni nakon što se iscrpe serije 3000 i 4000. Sam kod ne sadrži nikakvu informaciju. Na primjer, nijedan broj u okviru četvorocifrenog broja ne predstavlja ništa posebno. Četvorocifreni kodovi su za konvencionalno uzgajane proizvode. Petocifreni kodovi koji koriste serije 3000 i 4000 koriste se za identifikaciju organskih proizvoda. Prefiks '9' stavio bi se ispred četvorocifrene konvencionalno uzgajane šifre za organske proizvode.  

Kako se navodi u vodiču za proizvodnu industriju, koji je dostupan na stranici IFPS-a i koji je posljednji put ažuriran 20. januara 2023. godine, “u budućnosti će se koristiti dodatni opseg brojeva 84000-84999 za organski uzgojene artikle”. Dakle, brojevi u ovom opsegu do tog trenutka još uvijek nisu bili u upotrebi, a kada budu, odnosiće se na organski uzgojene artikle. 

Tvrdnja o broju 8 koji navodno označava genetski modifikovane proizvode vjerovatno je nastala zbog PLU kodova koji su postojali ranije. Nekada je, naime, taj prefiks zaista označavao genetski modifikovane proizvode, ali on nikada nije korišten u maloprodaji. U sekciji “Često postavljana pitanja” u istom vodiču objašnjava se: 

Da li IFPS prepoznaje bilo koji broj osim "9" kao početnu petu cifru?
Ne, prodavci mogu da koriste različite brojeve, ali to je van opsega IFPS PLU kodnog sistema.

Šta se desilo sa prefiksom "8" koji je prethodno bio namijenjen za identifikaciju GMO proizvoda?
Kako je usvajanje PLU kodova dobilo na snazi, IFPS se obavezao da će prenijeti prethodno nekorišteni prefiks "8" kako bi se prilagodio povećanju raznovrsnosti svježih proizvoda kako oni ulaze na tržište. Iako je prefiks "8" (83000-84999) nekada bio rezervisan za proizvode GMO, prefiks nikada nije korišten u maloprodaji. Uklanjanje prefiksa ove oznake dat će hiljadu dodatnih PLU kodova koji će se koristiti u narednim godinama. Serija 83000 bit će rezervisana za konvencionalno uzgajane artikle, dok će serija 84000 označiti odgovarajuću organsku stavku.

Saopštenje za štampu u kom se objašnjava da se prefiks broja 8, dodat određenim kodovima, više ne koristi za oznaku GMO proizvoda objavljeno je u julu 2015. godine, nekoliko mjeseci prije najranijeg dostupnog članka na našem jeziku u kom se tvrdi da broj 8 na voću i povrću označava genetsku modifikaciju. Dodatno, kako se navodi, takav kod nije korišćen u maloprodaji.

Na stranici IFPS-a dostupan je i alat za pretragu baze PLU kodova. Kod 4011 zaista označava žute banane. Ipak, pretraga koda 84011, koji, prema tvrdnjama iz članka, navodno označava genetski modifikovane banane, ne daje nikakve rezultate. Sa druge strane, ukoliko se, recimo, doda prefiks broja 9, pretraga u bazi podataka daje rezultat u kom se navodi da se ovaj prefiks koristi za organske proizvode te da se detalji o konkretnom proizvodu mogu pronaći na njegovoj stranici. Takvo obavještenje u slučaju broja 8,ne postoji.

Foto: Screenshot; Ifpsglobal.com

Tvrdnjama o navodnim značenjima brojeva na PLU kodovima bavile su se i platforme za provjeru činjenica Lead Stories iz Sjedinjenih Američkih Država u septembru 2022. godine i Istinomer iz Srbije u decembru 2022. 

Kako Lead Stories u svojoj analizi ističe, potpredsjednik lanca snabdijevanja i održivosti u IFPS-u Ed Treacy potvrdio je za ovu platformu da je tvrdnja da prefiks 8 označava genetski modifikovanu namirnicu netačna. 

GMO u Bosni i Hercegovini

Genetski modifikovani organizmi jesu organizmi (biljke, životinje ili mikroorganizmi) kojima je genetski materijal izmijenjen vještačkim putem, navodi se na stranici Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Kako se objašnjava, GMO hrana je na međunarodnom tržištu prošla potrebne sigurnosne procjene i nije vjerovatno da će predstavljati rizik po ljudsko zdravlje. SZO ističe i da se “nisu pokazali nikakvi efekti na ljudsko zdravlje kao rezultat konzumiranja takve hrane kod opšte populacije u zemljama u kojima je odobrena”. Takva hrana je, dakle, sigurna za ljudsku upotrebu te ni “upozorenja” koja su pojedini mediji objavili u svojim člancima nisu utemeljena. 

Kako se na stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine navodi, pravni okvir iz oblasti genetski modifikovanih organizama u BiH uključuje deset različitih zakona, odluka i pravilnika. 

Raskrinkavanje se u vezi sa tvrdnjama u navedenim člancima obratilo Agenciji za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Do vremena pisanja ove analize odgovor smo dobili od Agencije za sigurnost hrane. 

Kako su za Raskrinkavanje pojasnili, prema zakonskoj regulativi koja je na snazi u BiH, subjekti u poslovanju dužni su da jasno naznače da je neki proizvod genetski modifikovan.

Zakon o GMO-u u Bosni i Hercegovini između ostalog uvodi obavezu označavanja (deklarisanja) proizvoda koji se sastoji, sadrži ili je proizveden od GMO-a. Osnovni cilj uvođenja obaveznog označavanja jeste informisanje potrošača i korisnika o proizvodu, tako da će potrošači moći zaštititi svoje osnovno pravo na izbor, tj. moći će sami donositi odluku da li žele ili ne žele da kupuju i konzumiraju hranu koja sadrži GMO. 

Tako je, prema Zakonu o GMO-u, za proizvode koji sadrže ili se sastoje od odobrenog GMO-a subjekti u poslovanju biti dužni osigurati da: 
a) na zapakovanom proizvodu na oznaci (deklaraciji) piše: „Ovaj proizvod sadrži komponente genetički modificiranih organizama“ ili „Ovaj proizvod sadrži genetički modificiran (naziv organizma)"; 
b) na nezapakovanom proizvodu (npr. proizvodu u rinfuzi) ponuđenom krajnjem potrošaču oznaka „Ovaj proizvod sadrži genetički modificirane organizme“ ili „Ovaj proizvod sadrži genetički modificiran (naziv organizma)" postavi na proizvod ili neposredno uz proizvod. 

Dakle, prema zakonskoj regulativi koja važi u Bosni i Hercegovini, označavanje genetski modifikovanih namirnica podrazumijeva natpise iz kojih je jasno da je riječ o takvoj namirnici, a ne bilo kakve brojeve na PLU kodu. 

Kada je riječ o susjednoj Srbiji, Istinomer objašnjava da je prema tamošnjoj zakonskoj regulativi proizvodnja i trgovina GMO u toj državi zabranjena. 

Međunarodna federacija za proizvodni standard, koja proizvodima dodjeljuje PLU kodove, pojasnila je, dakle, da prefiks 8 ne označava proizvode koji su genetski modifikovani. Iako se u nekim člancima ne navodi eksplicitno da je riječ o PLU kodu, jasno je da je u pitanju ova klasifikacija budući da se govori o rasponu brojeva koji se dodjeljuju u okviru ovog sistema, kao i odlikama proizvoda koje se tim brojevima označavaju. 

Dodatno, u BiH se označavanje proizvoda koji su genetski modifikovani zakonski provodi na drugačiji način, a ne brojevima navedenim na naljepnicama. 

Shodno činjenicama, budući da zbog protoka vremena nije moguće utvrditi ko je stvarni izvor, članci u kojima se navodi tvrdnja da su namirnice na kojima je naveden kod koji počinje brojem 8 genetski modifikovane dobijaju ocjenu prenošenje lažnih vijesti

Napomena:
7.3.2023: Portal Srpska info je ispravio netačne navode u svom članku te dobija i ocjenu ispravljeno. Portal Krstarica je ispravio netačne navode u jednom od ocijenjenih članaka te za njega dobija i ocjenu ispravljeno. 
10.3.2023: Portal Radio Sarajevo je ispravio netačne navode u svom članku te dobija i ocjenu ispravljeno.
13.3.2023: Portali Telegraf, Biznis Telegraf, Kurir i Republika su ispravili netačne navode u svom članku te članci dobijaju i ocjenu ispravljeno. 
14.3.2023: Portali Nezavisne, Informer i Espreso su ispravili netačne navode u svom članku te članci dobijaju i ocjenu ispravljeno.
15.3.2023: Portali Alo i Najžena su ispravili netačne navode u svom članku te članci dobijaju i ocjenu ispravljeno.
16.3.2023: Portal Srbija Danas (.rs)  je ispravio netačne navode u svom članku te dobija i ocjenu ispravljeno.
20.3.2023: Portal ZOS radio je ispravio netačne navode u svom članku te dobija i ocjenu ispravljeno. 
27.3.2023: BN portal je takođe u svom članku ispravio netačne navode i dobija ocjenu ispravljeno.
3.4.2023: Portal Žena je ispravio netačne navode u svom članku te dobija i ocjenu ispravljeno. 
24.4.2023: Portal Mondo je ispravio netačne navode u svom članku te dobija i ocjenu ispravljeno. 
9.6.2023: Portal Alo online je ispravio netačne navode u svom članku te dobija i ocjenu ispravljeno.
7.8.2023: Portal Mondo (.me) je ispravio netačne navode u svom članku te dobija i ocjenu ispravljeno.  
5.2.2024: Portal Bijeljina je ispravio netačne navode u svom članku te dobija i ocjenu ispravljeno.  
23.4.2024: Portal Pink je ispravio netačne navode u svom članku te dobija i ocjenu ispravljeno.  

(Raskrinkavanje.ba)

Pogledajte originalne članke
Prenošenje lažnih vijesti 10.03.2017

Večernji list (ba): Znate li što znače naljepnice na voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori voća su nešto što većina ljudi niti ne pogleda, već instinktivno skida p...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.12.2022

Glas Javnosti: OBAVEZNO OBRATITE PAŽNJU NA BROJEVE SA NALEPNICA NA BANANAMA: Kad vidite šta ZNAČE, obavezno ćete ih gledati, a JEDAN BROJ na njima je POSEBNO VAŽAN

Sigurno ste primetili na bananama, ali i drugim voćkama, zalepljene nalepnice na njihovoj kori. Ljudi ih uglavnom skidaju pre jela, te i ne obraćaju p...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.12.2022

Objektiv.rs: Obratite pažnju! Nalepnice na bananama nisu tu slučajno, a jedan BROJ je veoma važan

Cifre na nalepnicama otkrivaju kako je banana gajena

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.12.2022

Pozitivni kutak: OBRAĆATE LI PAŽNJU: Znate li šta znače naljepnice na bananama, otkrivaju važne podatke

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 19.11.2022

Haber: VAŽNO UPOZORENJE Nikako ne kupujte banane i jabuke sa ovom etiketom, evo i zbog čega

Osim eventualnog naziva proizvođača, na deklaraciji bi trebalo da se nalazi i brojka koja otkriva važne podatke o načinu uzgoja tog voća. Oni pokazuju...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.07.2022

24 sedam: Dešifrujte brojeve: Da li znate šta znače nalepnice na voću?

Na etiketi sve piše, ali je retko ko čita i zna da protumači brojeve. A mi ih instinktivno skidamo i pravimo veliku grešku

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.12.2022

Krstarica: Znate li čemu služe nalepnice na bananama: Jedan broj na njima je posebno važan

Sigurno ste primetili na bananama, ali i na drugim voćkama, nalepnice zalepljene na koru. Ljudi ih obično skidaju pre jela i ne obraćaju previše pažnj...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 20.03.2017

ESrebrenica: Deklaracije na bananama nisu tek onako?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primjeti, rijetko ko zna šta te deklarac...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 03.02.2020

O Kanal (Oslobođenje): Znate li značenje naljepnice na voću? Naučite odabrati organsko voće

Deklaracije i naljepnice na voću nisu stavljene bez razloga, već one otkrivaju kako je zapravo određena voćka uzgojena, je li organska ili pak GMO, je...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.12.2022

021.rs: Nalepnice na bananama i drugom voću - svaka ima broj koji sadrži važnu informaciju

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, nalepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida pre jela.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.07.2022

AntenaM: Znate li šta znače naljepnice na bananama i drugom voću, otkrivaju važne podatke

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.07.2022

Portal Analitika: Znate li šta znače naljepnice na bananama i drugom voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.11.2015

Sanela.info: Znate li što znače naljepnice na voću

Znate li što znače naljepnice na voću Znate li što kupujete? Znate li što znače oni brojevi na naljepnicama na voću?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 25.09.2015

Kodex: Šta znače naljepnice na voću?

Jeste li zapazili naljepnice na voću koje kupujete u prodavnici? Znate li šta znače?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.03.2017

Blic: Nalepnice na voću su VRLO VAŽNE: Jedna cifra otkriva da li je namirnica ORGANSKA

Retko ko obraća pažnju na nalepnice na kori voća - samo ih skinemo i zaboravimo na njih. Ipak, kažu stručnjaci, one nisu tu bez razloga.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 21.12.2022

025.rs: Znate li čemu služe nalepnice na bananama? Na njima se obavezno nalaze i brojevi, a jedan je izuzetno važan

Ukoliko ste ljubitelji banana, sigurno ste primetili da se na njima, ali i na drugom voću, nalaze nalepnice koje su zalepljene za samu koru.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

Poskok: Znate li što znače naljepnice na voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori voća su nešto što većina ljudi niti ne pogleda, već instinktivno skida p...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.10.0022

Dnevni Puls: Nalepnica na kori voća otkriva da li je uzgajano organski ili je GMO

Nalepnica na voću zapravo otkriva način uzgajanja voća

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 08.06.2020

Opusteno (.rs): Šta znače brojevi na nalepnicama na voću

Šta znače oznake na prehrambenim namirnicama?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 17.11.2020

Info Bijeljina: Zašto su banane uvijek broj 1na kasi dok ih mjerite u marketu?

I sami ste primijetili da se određeni proizvodi u marketima raspoređuju po ustaljenim pravilima, to nije ništa slučajno.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 17.11.2020

Nezavisne: Zašto su banane uvijek broj 1 kad ih važete u marketu?

I sami ste primijetili da se određeni proizvodi u marketima raspoređuju po ustaljenim pravilima, to nije ništa slučajno.

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 15.12.2022

Dnevno.me: Znate li šta znače naljepnice na bananama?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 21.03.2017

Dug život: Obratite pažnju

Jeste li znali da naljepnice na voću skrivaju je li ono organsko ili puno pesticida te je li domaće ili iz uvoza? Sada ćete obratiti malo više pozorno...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.05.2017

Na Dlanu: Da li znate šta znače ove nalepnice na voću?

Osim eventualnog naziva proizvođača, na deklaraciji treba da se nalazi i broj koji otkriva važne podatke o načinu uzgoja tog voća.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 15.01.2023

Srpska cafe: Brojevi sa naljepnice na voću mogu biti i upozorenje

Uobičajeno je da se na voću, uglavnom u marketima, nalaze naljepnice. Prilikom kupovine uglavnom niko ne obraća pažnju na deklaraciju. Za većinu to je...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.10.2015

Tuzlanski: Znate li šta znače oni brojevi na naljepnicama na voću?

Kada kupujete voće dopremljeno iz uvoza, svakako pogledajte brojke na naljepnici.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.10.2015

eZadar: Znate li što znače brojevi na voćkama koje kupujete?

Kada kupujete voće dopremljeno iz uvoza, svakako pogledajte brojke na naljepnici, prenosi N1.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.12.2022

Mondo: Evo zašto se na bananama nalaze naljepnice! Kad vidite šta brojevi na njima znače, stalno ćete ih gledati

Naljepnice na bananama i ostalom voću kriju važne poruke! Da li znate šta znače?

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 10.03.2017

B 92: Znate li šta znače ove nalepnice na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na nalepnice na kori voća, već ih instinktivno skida pre jela. Čak i kada ih primeti, retko ko zna šta te deklaracije zn...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 13.07.2022

Užice online: Šta znače nalepnice na voću? Obrati pažnju na brojeve

Kako da znate da li je voće organskog porekla ili genetski modifikovano…

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.12.2022

Radio Brčko: Znate li šta znače naljepnice na bananama, otkrivaju važne podatke

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

Mojabanjaluka: Znate li šta znače naljepnice na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primjeti, rijetko ko zna šta te deklarac...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.07.2022

Kolektiv: Da li ste znali - Evo koje podatke otkrivaju NALJEPNICE NA VOĆU

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.07.2022

Happy TV: BITNI PODACI KOJE MNOGI ZANEMARIJU: Da li ste znali šta zapravo znače nalepnice na voću?

Najčešće se nalaze na bananama, ali naći ćete ih i na limunu, pomorandžama, grejpu. Većina ljudi ih, uglavnom, ni ne pogleda već instinktivno skida pr...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 21.05.2016

Informer: OTKRIVAMO! VAŽNE OZNAKE NA MALIM NALEPNICAMA: Čitajte brojeve na voću, ONI OTKRIVAJU SVE O NJEMU!

PLU kodovi skriveni na stikerima zalepljenim na bananama, limunu, jabukama otkrivaju da li su plodovi odgajani organski, pomoću pesticida ili su genet...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 17.11.2020

Biznis Telegraf: Zašto su banane uvek broj 1 na kasi dok ih merite? Postoji jedan razlog

Da li vi zaboravite šifru za mandarine? Vraćate li se da proverite koji je broj za limun? A zašto onda banane imaju jednostavno broj jedan dok ih meri...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 09.10.2015

Šibenski portal: Znate li što označavaju brojevi na naljepnicama na voću?

Kada kupujete voće dopremljeno iz uvoza, svakako pogledajte brojke na naljepnici. Evo i zašto.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.07.2022

Alo online: NA JEDAN BROJ POSEBNO OBRATITE PAŽNJU Naljepnice na voću otkrivaju važne podatke

Osim eventualnog naziva proizvođača, na deklaraciji se treba nalaziti i brojka koja otkriva važne podatke o načinu uzgoja tog voća.

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 08.10.2022

Espreso.co.rs: AKO JE PRVI BROJ 8, NIKAKO NE JEDITE: Niko ne obraća PAŽNJU na NALEPNICE na voću, a tu pišu VAŽNE STARI!

Evo i zašto

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 11.12.2022

Novi: NALJEPNICE NA BANANAMA NISU TU BEZ RAZLOGA: Kad vidite šta ZNAČE, obavezno ćete ih gledati, a JEDAN BROJ na njima je POSEBNO VAŽAN

Sigurno ste primijetili na bananama, ali i na drugim voćkama, naljepnice zalijepljene na koru. Ljudi ih obično skidaju prije jela, i ne obraćaju previ...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

Herceg TV: Šta znače naljepnice na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primjeti, rijetko ko zna šta te deklarac...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.04.2017

Restorani Beograd: ZNATE LI ŠTA KUPUJETE? Evo kako da prepoznate da li je voće organsko ili genetski modifikovano

Već duže vreme traje pomama u svetu za organskim proizvodima. Kod nas to još nije uzelo tolikog maha, jer upoređujući sa drugim zemljama, naša proizvo...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.01.2020

Agroportal: Kako čitati brojeve s naljepnica na voću?

Vjerojatno ste primijetili kako naljepnice na voću i nekom povrću na sebi imaju otisnute brojeve.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.07.2022

Espreso.co.rs: DA LI STE ZNALI: Nalepnice na bananama i drugom voću imaju VAŽNO značenje, NIJE ONO ŠTO STE MISLILI

Deklaracija na voću sadrži važne podatke o načinu uzgoja voća. Kakve sve deklaracije postoje i šta one znače, saznajte u ovom tekstu

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 11.05.2017

Web-Tribune (com): SHVATITE OVO OZBILJNO: Ako je prvi broj 8, NIKAKO ga ne jedite! Evo šta otkrivaju nalepnice na proizvodima u prodavnici!

Većina ljudi ne obraća pažnju na nalepnice na kori voća, već ih instinktivno skida pre jela. Čak i kada ih primeti, retko ko zna šta te deklaracije zn...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.12.2022

Bačka Palanka online: Znate li čemu služe nalepnice na bananama: Jedan broj na njima je posebno važan

Sigurno ste primetili na bananama, ali i na drugim voćkama, nalepnice zalepljene na koru. Ljudi ih obično skidaju pre jela i ne obraćaju previše pažnj...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.12.2022

Dnevno.me: Šta sve otkrivaju naljepnice na bananama?

Prije nego što pojedete voćku vjerovatno instiktivno skinete naljepnicu sa nje. E, upravo na tim naljepnicama se nalaze podaci o hrani koju jedete, a...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

Info KS: OBJASNILI STRUČNJACI Znate li šta znače naljepnice na voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori voća su nešto što većina ljudi niti ne pogleda, već instinktivno skida p...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.05.2017

Dubrovnik portal: Znate li što znače naljepnice na voću?

Kodove na naljepnicama gotovo nikad ne pogledamo, ali tamo su ispisane važne stvari.Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepn...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 23.04.2018

Info svijet: ZNATE LI ŠTO ZNAČE NALJEPNICE NA VOĆU? POSTOJE TRI VRSTE

Jeste li primjetili naljepnice na voću koje kupujete u trgovini? Znate li što znače?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.01.2023

Revolucija zdravlja: Banane

Banana je daleko poznata voćna namirnica koja je po proizvodnji (plantaže) najzastupljenija u Indiji (20 %), Ugandi, Kini, Filipinima, Ekvadoru, Brazi...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.03.2017

Fokus: Znate li što znače naljepnice na voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori voća su nešto što većina ljudi niti ne pogleda, već instinktivno skida p...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 04.12.2020

Republika.rs: NALEPNICE NA VOĆU OTKRIVAJU DA LI JE ORGANSKO ILI GMO! Svaka od njih nešto znači, a brojevi su još važniji

Na osnovu informacija na njima znaćete kakav je kvalitet namirnice...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 10.03.2017

eBrčko: Znate li šta znače naljepnice na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primjeti, rijetko ko zna šta te deklarac...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

Buka: Znate li šta znače naljepnice na voću, otkrivaju važne podatke

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primjeti, rijetko ko zna šta te deklarac...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 08.10.2015

N1 HR: Znate li što znače oni brojevi na naljepnicama na voću?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 01.11.2016

Moj: EVO ŠTA ZNAČE NALJEPNICE NA VOĆU: Prodavci ne žele da znate OVO, zato što je u pitanju… (VIDEO)

Znate za one naljepnice koje se nalaze na voću? Kod nas u radnjama ih viđamo uglavnom na bananama, ali su prisutne i kod drugih proivoda. Te naljepnic...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 18.02.2019

Agro Savjet: Evo šta znače naljepnice na voću koje kupujete u prodavnicama!

Mnogi ljudi često kupuju voće koje ima naljepnice, a da i ne obraćaju pažnju na to. Otkrivamo vam šta ove deklaracije na kori voćaka znače i o čemu bi...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.12.2022

Volim Podgoricu: NALJEPNICE NA BANANAMA NISU TU BEZ RAZLOGA: Kad vidite šta znače, obavezno ćete ih gledati

Sigurno ste primjetili na bananama, ali i drugim voćkama, zalijepljene naljepnice na njihovoj kori. Ljudi ih uglavnom skidaju prije jela, te i ne obra...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.03.2017

Dulist (.hr): DOBRO JE ZNATI Što znače naljepnice na voću?

Kodove na naljepnicama gotovo nikad ne pogledamo, ali tamo su ispisane važne stvari.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.07.2022

Zadovoljna: Šta znače nalepnice na voću? Obrati pažnju na brojeve

Instinktivno ih skidamo i pravimo veliku grešku.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.07.2022

Otpor: Znate li što znače naljepnice na bananama i drugom voću, otkrivaju važne podatke

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

Mojamodrica: Znate li šta znače naljepnice na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primjeti, rijetko ko zna šta te deklarac...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.07.2022

Kurir: VAŽNI PODACI KOJE MNOGI ZANEMARUJU: Evo šta znače nalepnice na voću

Najčešće se nalaze na bananama, ali naći ćete ih i na limunu, pomorandžama, grejpu... većina ljudi ih, uglavnom, ni ne pogleda već instinktivno skida...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 08.10.2015

Net hr: DOBRO OBRATITE PAŽNJU: / Znate li što znače oni brojevi na naljepnicama banana, jabuka...?

Živimo u vremenu kada smo okruženi raznim otrovima. Ima ih čak i u hrani koju konzumiramo. No, postoje načini kako da ih izbjegnete.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.07.2022

Magazin Plus: Znate li šta znače naljepnice na bananama i drugom voću, otkrivaju važne podatke

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.01.2023

Žena: BROJ na nalepnici banane je VEOMA VAŽAN jer je to UPOZORENJE ako počinje ovom cifrom: Kada ih kupujete vodite strogo računa

Danas je uobičajeno da se na voću, uglavnom u marketima, nalaze nalepnice. Prilikom kupovine uglavnom niko ne obrać pažnju na deklaraciju. Za većinu t...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 11.07.2022

RTCG: Znate li šta znače naljepnice na bananama i drugom voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.12.2022

Radio Sarajevo: Naljepnice na bananama mogu kriti važno upozorenje: Obratite pažnju na ove brojeve

Naljepnice na bananama i ostalom voću kriju važne poruke! Da li znate šta znače?

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 12.01.2023

Srpska info: Obratite pažnju na ovo: Broj na naljepnici banane je veoma važan jer može biti i upozorenje

Danas je uobičajeno da se na voću, uglavnom u marketima, nalaze naljepnice. Prilikom kupovine uglavnom niko ne obraća pažnju na deklaraciju. Za većinu...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 12.12.2022

City magazine: Šta sve otkrivaju nalepnice na bananama: Obratite pažnju na brojeve

Pre nego što pojedete voćku verovatno instiktivno skinete nalepnicu sa nje. E, upravo na tim nalepnicama se nalaze podaci o hrani koju jedete, a koji...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.01.2023

Roosvaaj: Evo zašto uvek treba da gledate brojeve na bananama

Ovih dana toliko žurimo i jurimo da nam je kupovina hrane postala rutinska stvar na koju ni ne obraćamo pažnju. Većina nas ode u prodavnicu i bira voć...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.12.2022

Novi: NALJEPNICE NA BANANAMA NISU TU BEZVEZE: Kad vidite šta brojevi na njima znače, stalno ćete ih gledati - jedan je NAJGORI

Sigurno ste primijetili na bananama, ali i drugim voćkama, zalepljene naljepnice na njihovoj kori. Ljudi ih uglavnom skidaju prije jela, te i ne obrać...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.12.2022

Vesti (.rs): Čemu služe nalepnice na bananama

Sigurno ste primetili na bananama, ali i drugim voćkama, zalepljene nalepnice na njihovoj kori. Ljudi ih uglavnom skidaju pre jela, te i ne obraćaju p...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 04.11.2017

MMedia mreža: ŠTA OZNAČAVAJU OZNAKE NA BANANAMA

Ako vidite nalepnicu s četiri broja, i počinje brojem 3 ili 4, znači da je uzgajano pomoću veštačkog đubrva, odnosno pesticida, herbicida i ostalih he...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.03.2017

Rama-Prozor info: Znate li što znače naljepnice na voću?

Korisno je znati

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.07.2022

N1.RS: Šta sve otkrivaju nalepnice na voću – obratite pažnju na brojeve

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, nalepnice na kori su nešto što većina ljudi ni ne pogleda, već instinktivno skida pre jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.03.2017

Depo: Šta znače naljepnice na voću: Da li je prvi broj na deklaraciji 8 ili 9, ogromna je razlika!

Deklaracije se prvenstveno odnose na voće koje je uvezeno iz inostranstva, a ovo je značenje tih brojeva

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 15.06.2017

Trebinje danas: Znate li šta znače ove naljepnice na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.02.0023

Pink: Nalepnice na bananama nisu tu slučajno, a jedan BROJ je veoma važan

Danas je uobičajeno da se na voću, uglavnom u marketima, nalaze nalepnice,a ljudi ih uglavnom skidaju pre jela, te i ne obraćaju previše pažnju na nji...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 09.07.2017

Pozitivno: Znate li šta znače naljepnice na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primjeti, rijetko ko zna šta te deklarac...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 13.07.2022

NS Uživo: Da li znate šta znače nalepnice na bananama i drugom voću?

Osim eventualnog naziva proizvođača, na deklaraciji bi trebalo da se nalazi i brojka koja otkriva važne podatke o načinu uzgoja tog voća.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 27.04.2017

Poduzetništvo: Znate li što znače naljepnice na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primijeti, rijetko tko zna što te deklar...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 17.12.2022

Prva.rs: Da li znate šta znače nalepnice na bananama? Obratite pažnju na OVE brojeve

Pre nego što pojedete voćku verovatno instiktivno skinete nalepnicu sa nje. E, upravo na tim nalepnicama se nalaze podaci o hrani koju jedete, a koji...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.10.2015

Dalmacija News: Znate li što znače oni brojevi na naljepnicama na voću?

Organski uzgojene banane nose oznaku 94011

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.07.2022

Viteški: Znate li što znače naljepnice na bananama i drugom voću, otkrivaju važne podatke

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 26.09.2015

Banjaluka net: Znate li šta znače naljepnice na voću?

Jeste li zapazili naljepnice na voću koje kupujete u prodavnici? Znate li šta znače?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

NES radio: Deklaracije na bananama nisu tek onako?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primjeti, rijetko ko zna šta te deklarac...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

RTV BN: Evo šta znače ove naljepnice na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na nalepnice na kori voća, već ih instinktivno skida pre jela. Čak i kada ih primeti, retko ko zna šta te deklaracije zn...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 10.12.2022

Jadran Sarajevo: Evo zašto se na bananama nalaze naljepnice! Kad vidite šta brojevi na njima znače, stalno ćete ih gledati

Naljepnice na bananama i ostalom voću kriju važne poruke! Da li znate šta znače?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 21.05.2016

Zagreb Info: AKO NA ETIKETI VOĆA VIDITE OVO, NIKAKO GA NE KUPUJTE: Iznenadit će vas zašto

Mnogi od nas prilikom kupnje voća poput banana, naranči ili limuna uopće ne obraćaju pažnju na etikete zaljepljene na sami plod.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.10.2015

Varaždinske Vijesti: Znate li što znače brojke na naljepnicama na voću?

Kada kupujete voće dopremljeno iz uvoza, svakako pogledajte brojke na naljepnici, piše N1.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

Alternativna televizija: Znate li šta znače naljepnice na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primjeti, rijetko ko zna šta te deklarac...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.12.2022

Radio Balkan Fox: Čemu služe nalepnice na bananama

Sigurno ste primetili na bananama, ali i drugim voćkama, zalepljene nalepnice na njihovoj kori. Ljudi ih uglavnom skidaju pre jela, te i ne obraćaju p...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 17.04.2017

Džemat Rahić: Banane i drugo voće opasno po zdravlje !

Svi smo u potrebi unositi što više voća i povrća u organizam, naročito u zimskom periodu kad nam opada i

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 21.05.2016

Telegraf: AKO NA BANANI VIDITE BROJ 8, DOBRO RAZMISLITE DA LI ĆETE JE KUPITI: Otkrivamo tajne nalepnica na voću

Pri kupovini banana, narandži ili limuna sigurno ste obratili pažnju na etikete zalepljene na sam plod, ali, da li ste ikad razmišljali šta one označa...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 13.05.2017

Serbian Forum: Evo šta otkrivaju nalepnice na proizvodima u prodavnici!

SHVATITE OVO OZBILJNO: Ako je prvi broj 8, NIKAKO ga ne jedite! Evo šta otkrivaju nalepnice na proizvodima u prodavnici!

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.12.2022

Narodni lijek: Dobro obratite pažnju – Evo šta znače naljepnice na bananama

Na bananama kao i na drugom voću postoje naljepnice koje većina ljudi i ne pogleda niti zna šta znače. Ako i vi spadate u tu skupinu, u ovom članku sa...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.01.2020

M Novine: Kako čitati i što znače brojevi na naljepnicama na voću?

Vjerojatno ste primijetili kako naljepnice na voću i nekom povrću na sebi imaju otisnute brojeve, prenosi agroportal.hr

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.12.2022

Vojvodina uzivo: Dešifrujte brojeve: Da li znate šta znače nalepnice na voću?

Nalepnice na kori voća, najčešće na bananama, ali i na drugim voćlkama kao što su limun, pomorandža, jabuka. većina ljudi ni ne pogleda, već ih mahin...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.10.2015

Sneznoe hr: Znate li što ove naljepnice znače na voću? Skriveni šifra će vas iznenaditi!

Svatko od nas primijetio je tih malih naljepnice na voću, Neki ih čak i prikupljaju u djetinjstvu. No, malo ljudi zna da ti naljepnice nisu samo eleme...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.03.2017

Bljesak: Znate li što znače naljepnice na voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori voća su nešto što većina ljudi niti ne pogleda, već instinktivno skida p...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 19.07.2016

Press 032: Znate li što znače male okrugle naljepnice na voću i povrću?

Sve uvozno voće i povrće mora imati na sebi naljepnice, a kodovi na njima otkrit će vam način proizvodnje te namirnice.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.09.2022

N1 HR: Imaju svoju svrhu: Što sve otkrivaju naljepnice na voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi niti ne pogleda, već instinktivno skida prije...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.10.2015

Bljesak: Znate li što znače oni brojevi na naljepnicama na voću?

Kada kupujete voće dopremljeno iz uvoza, svakako pogledajte brojke na naljepnici.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.07.2022

Bijeljina (.com): Šta znače naljepnice na voću? Obratite pažnju na brojeve

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ni ne pogleda, već ih instinktivno skidamo pri...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 09.12.2022

Alternativna televizija: Znate li šta znače naljepnice na bananama

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.10.2015

Akta: Znate li što znače oni brojevi na naljepnicama na voću?

Ako se ta brojka sastoji od četiri znamenke koje počinju brojevima 3 ili 4, to znači da je voće uzgajano po poljoprivrednim pravilima koja su važila...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.07.2022

Putokaz: Saznajte: Znate li šta predstavljaju nalepnice na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 06.12.2020

Avaz: Čitajte deklaracije: Genetski modificirano voće je označeno

Osim naziva, na deklaraciji se nalazi i broj koji otkriva podatke i uzgoju voća

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 19.11.2020

Manager: Zašto su banane uvijek broj 1 kad ih važete u marketu?

I sami ste primijetili da se određeni proizvodi u marketima raspoređuju po ustaljenim pravilima, to nije ništa slučajno. A slično je i s oznakama i na...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 19.11.2020

eKapija: Zašto su banane uvijek broj 1 kad ih važete u marketu?

I sami ste primijetili da se određeni proizvodi u marketima raspoređuju po ustaljenim pravilima, to nije ništa slučajno.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.12.2022

Klix: Znate li šta znače naljepnice na bananama, otkrivaju važne podatke

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.12.2022

Javno (.ba): Što otkrivaju naljepnice banana: Obratite pozornost na brojeve

Prije nego što pojedete voće, vjerojatno instinktivno skinete naljepnicu s njega. Pa, te etikete sadrže informacije o hrani koju jedete, što je vrlo v...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.12.2022

ARZ hr: Znate li čemu služe naljepnice na bananama: Nisu tamo slučajno.

Kad vidite šta označavaju, obavezno ćete ih gledati, a jedan broj na njima je vrlo važan.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.10.2015

Osnovne škole (edukacija): Šta znače brojevi na nalepnicama na voću?

Primetili ste da na nalepnicama koje se nalaze na voću koje kupujemo u marketima i prodavnicama, postoje brojevi koji označavaju nešto – ali šta?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 26.09.2015

ZOS Radio: Jeste li se zapitali šta znače naljepnice na voću, itekako su važne i trebate ih pratiti

Najljepnice na voću nisu bez razloga. Imaju svoje značenje. Pratite li ih? Znate li šta znače?

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 12.07.2022

Najžena: Šta znače NALEPNICE na bananama i drugom voću? U pitanju su VAŽNI podaci, više nikada nećete propustiti da ih pregledate

Nalepnice na bananama i drugom voću su nešto što većina ljudi ne pogleda

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 10.07.2022

USK Info: Znate li šta znače naljepnice na bananama i drugom voću, otkrivaju važne podatke

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 23.03.2019

Moja Bijeljina: Evo šta znače brojevi sa nalepnica na voću!

...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.12.2022

Poslovni hr: Što sve otkrivaju naljepnice na voću: Obratite pažnju na brojeve

Upravo na tim naljepnicama se nalaze podaci o hrani koju jedete, a koji su vrlo važni.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.05.2017

Široki Brijeg: Znate li što znače naljepnice na voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori voća su nešto što većina ljudi niti ne pogleda, već instinktivno skida p...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

Trebinje Live: Znate li šta znače NALjEPNICE na voću?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primjeti, rijetko ko zna šta te deklarac...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 27.04.2016

Domaćinski recepti: PAZITE ŠTA KUPUJETE: Šta znače naljepnice na voću?

Jeste li zapazili naljepnice na voću koje kupujete u prodavnici?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 18.11.2022

Alo: VAŽNO UPOZORENJE Nikako ne kupujte banane i jabuke sa ovom etiketom, evo i zbog čega

Na mnogim etikatama na voću nalaze se brojevi, pogotovo ako su u pitanju namirnice koje uvozimo, da li znate šta one zapravo znače

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

Vijesti Me: Znate li šta znače ove naljepnice na bananama i ostalom voću?

Deklaracije se prvenstveno odnose na voće koje je uvezeno iz inostranstva

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

Moj USK: Znate li što znače naljepnice na voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori voća su nešto što većina ljudi niti ne pogleda, već instinktivno skida p...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2015

Dnevno.hr: Jeste li primijetili naljepnice na voću? Obavezno ih gledajte jer određena brojka otkrit će vam GMO

Znate li što znače oni brojevi na naljepnicama na voću?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.01.2020

Agro Savjet: Šta znače brojevi na naljepnicama na voću?

Vjerojatno ste primijetili kako naljepnice na voću i nekom povrću na sebi imaju otisnute brojeve.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.11.2015

Poslovni hr: Znate li što znače oni brojevi na naljepnicama na voću?

Kada kupujete voće dopremljeno iz uvoza, svakako pogledajte brojke na naljepnici.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 14.12.2022

Fosmedia: Šta sve otkrivaju naljepnice na bananama?

Prije nego što pojedete voćku vjerovatno instiktivno skinete naljepnicu sa nje. E, upravo na tim naljepnicama se nalaze podaci o hrani koju jedete, a...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 31.10.2016

Srbija danas (.rs): EVO ŠTA ZNAČE NALEPNICE NA VOĆU: Prodavci ne žele da znate OVO, zato što je u pitanju... (VIDEO)

Te nalepnice kriju mnogo toga što ne znate.

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 12.12.2022

PCNEN: Šta znače naljepnice na voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, nalepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida pre jela.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.01.2023

Info Bijeljina: Obratite pažnju na ovo: Broj na naljepnici banane je veoma važan jer može biti i upozorenje

Danas je uobičajeno da se na voću, uglavnom u marketima, nalaze naljepnice. Prilikom kupovine uglavnom niko ne obraća pažnju na deklaraciju. Za većinu...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 09.10.2015

B2B media: Svijet: Obratite pažnju na brojeve

Kada kupujete voće dopremljeno iz uvoza, svakako pogledajte brojke na naljepnici

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.07.2022

Glas Srpske: Znate li šta znače naljepnice na bananama i drugom voću, otkrivaju važne podatke

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi ne pogleda, već instinktivno skida prije jela....

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 11.07.2022

Šibenik IN: Imaju svoju svrhu: Što sve otkrivaju naljepnice na voću?

Najčešće na bananama, ali često i na drugim komadima voća, naljepnice na kori su nešto što većina ljudi niti ne pogleda, već instinktivno skida prije...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 07.12.2016

Prnjavor Live: Znate li šta znače oni brojevi na naljepnicama na voću?

Vjerujemo da ste svi primijetili one naljepnice na voću, najčešće bananama, ali da li ste se ikada zapitali šta one znače?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 01.11.2016

Telegraf: PAŽLJIVO GLEDAJTE ŠTA KUPUJETE: Da li znate šta ZAISTA znače nalepnice na bananama? (VIDEO)

U slučaju da kod sadrži pet cifara i počinje brojem 8, to govori da je voće ili povrće genetski modifikovano

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 26.09.2015

Lijek iz prirode: PAZITE ŠTA KUPUJETE: Da li znate šta znače naljepnice na voću?!

Jeste li zapazili naljepnice na voću koje kupujete u prodavnici? Znate li šta znače?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 18.11.2020

Izdvojeno: ČUVAJTE SE NALJEPNICA KOJE POČINJU SA 8: Zašto su banane uvijek broj 1 kad ih važete u marketu?

Kako to onda da baš banane budu broj jedan na elektronskoj vagi dok važete voće u marketu? Da li se radi o još jednom triku trgovaca koji vas mame da...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.07.2022

Espreso.co.rs: EVO ŠTA ZNAČE NALEPNICE NA BANANAMA: U pitanju su VAŽNI podaci, od sada ćete ih STALNO GLEDATI!

Nalepnice na bananama i drugom voću su nešto što većina ljudi ne pogleda

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 10.12.2022

Mondo.me: NALEPNICE NA BANANAMA NISU TU ZA DŽABA! Kad vidite šta brojevi na njima znače, stalno ćete ih gledati - jedan je NAJGORI

Nalepnice na bananama i ostalom voću kriju važne poruke! Da li zante šta znače?

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 11.03.2017

RTRS: Deklaracije na bananama nisu tek onako?

Većina ljudi ne obraća pažnju na naljepnice na kori voća, već ih instinktivno skida prije jela. Čak i kada ih primjeti, rijetko ko zna šta te deklarac...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 18.07.2022

Paparazzo: OBRATITE pažnju na NALEPNICE na voću! Koji su to brojevi, koliko ih ima i šta znače?

Svaki dan mehanički iskidamo i bacamo nalepnice sa voća, a da li ste znali da pravimo veliku grešku?

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.03.2017

Savjetnici: Znaš li koja je genetski uzgojena (GMO) banana a koja nije?

Naljepnice ili etikete imaju važniju ulogu od barkoda s cijenom. Na njima je otisnut takozvani PLU kod – Price Look Up – kod pomoću kojeg lakše može o...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 12.01.2023

Krstarica: Nalepnice na bananama nisu tu slučajno, a jedan BROJ je veoma važan

Danas je uobičajeno da se na voću, uglavnom u marketima, nalaze nalepnice,a ljudi ih uglavnom skidaju pre jela, te i ne obraćaju previše pažnju na nji...

 • Prenošenje lažnih vijesti
 • Ispravljeno
Prenošenje lažnih vijesti 10.03.2017

Express 24 sata: Znate li što znače naljepnice na voću?

Kodove na naljepnicama gotovo nikad ne pogledamo, ali tamo su ispisane važne stvari

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 18.11.2020

RTV Slon: Zašto su banane uvijek broj 1 kad ih vagate u marketu?

I sami ste primijetili da se određeni proizvodi u marketima raspoređuju po ustaljenim pravilima, to nije ništa slučajno. A slično je i sa oznakama i n...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.11.2016

Zagreb Info: ZNATE LI ŠTO KUPUJTE? Brojke na naljepnicama voća i povrća otkrivaju bitne podatke

Kada kupujete voće dopremljeno iz uvoza, svakako obratite pažnju na brojke na naljepnici.

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 10.07.2022

24 sata hr: Imaju svrhu: Evo što vam sve mogu otkriti naljepnice na voću

Osim naziva proizvođača, na deklaraciji se treba nalaziti i brojka koja otkriva važne podatke o načinu uzgoja tog voća. Deklaracije se prvenstveno odn...

 • Prenošenje lažnih vijesti
Prenošenje lažnih vijesti 26.09.2015

Životni magazin: PAZITE ŠTA KUPUJETE: Da li znate šta znače naljepnice na voću?!

Jeste li zapazili naljepnice na voću koje kupujete u prodavnici? Znate li šta znače?

 • Prenošenje lažnih vijesti